WIKI

14 " ตายแล้วไปไหน สายวันที่ ๔" โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.(ประเสริฐ มันตเสวี) | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ พระราชาคณะชั้นสามัญ

14 " ตายแล้วไปไหน สายวันที่ ๔" โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.(ประเสริฐ มันตเสวี) | ข่าวทั่วไปรายวัน

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระราชาคณะชั้นสามัญ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

14 " ตายแล้วไปไหน สายวันที่ ๔" โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.(ประเสริฐ มันตเสวี) และรูปภาพที่เกี่ยวข้องพระราชาคณะชั้นสามัญ

14 " ตายแล้วไปไหน สายวันที่ ๔" โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.(ประเสริฐ มันตเสวี)
14 " ตายแล้วไปไหน สายวันที่ ๔" โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.(ประเสริฐ มันตเสวี)

พระราชาคณะชั้นสามัญ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (ประเสริฐ มัณฑะเสวี, ป.8) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยายาตการามวรวิหาร, คลองสาน, กรุงเทพมหานคร อาจารย์วิปัสสนากรุงเทพมหานครสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิปัสสนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบาลีศึกษาวิทยาเขตพุทธโกส นครปฐม.

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

#quot #ตายแลวไปไหน #สายวนท #๔quot #โดย #พระภาวนาพศาลเมธ #วประเสรฐ #มนตเสว.

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์,พระมหาประเสริฐ มนฺตเสวี,พุทธโฆษ,วิปัสสนา,ตายแล้วไปไหน.

14 " ตายแล้วไปไหน สายวันที่ ๔" โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.(ประเสริฐ มันตเสวี).

พระราชาคณะชั้นสามัญ.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

Việt Hà

Xin chào các bạn, mình là Việt Hà đến từ Vietheritage.com.vn. Mình rất vui khi đuợc chia sẽ những thông tin kiến thức về các lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng, khách sạn, văn hoá, du lịch đến tất cả mọi người. Rất mong những thông tin này có ích đối với bạn

Related Articles

7 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button