Xem thêm

Ai sẽ điều hành Đại Nam sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam?

CEO Hương Diana
Việc bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, bị tạm giam đã gây tranh cãi. Tuy nhiên, Công ty Đại Nam vẫn hoạt động bình thường và Khu du...

Việc bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, bị tạm giam đã gây tranh cãi. Tuy nhiên, Công ty Đại Nam vẫn hoạt động bình thường và Khu du lịch Đại Nam vẫn chào đón khách. Ông Võ Kim Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, cho biết công ty không gặp gián đoạn và người điều hành tạm thời sẽ là ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam.

Hoạt động của Công ty Đại Nam vẫn diễn ra bình thường

Dù bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt, các hoạt động của Công ty Đại Nam vẫn diễn ra bình thường. Điều này cho thấy sự ổn định và quan tâm của công ty đối với việc duy trì các dịch vụ cho khách hàng.

Điều chỉnh người điều hành công ty

Trong trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng không còn là người đại diện pháp luật của công ty, Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị sẽ tổ chức cuộc họp bất thường để bầu người đại diện mới tạm điều hành công ty. Quyết định này được thực hiện để đảm bảo hoạt động vận hành của công ty không bị ảnh hưởng.

Sự quan tâm đến pháp luật

Luật sư Trần Minh Cường, Giám đốc điều hành Công ty Luật Solution & Partner, cho biết trong trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng là người đại diện pháp luật của công ty nhưng không có giấy ủy quyền cho người khác, Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị sẽ tổ chức cuộc họp bất thường để bầu người mới tạm điều hành công ty.

Nếu bà Nguyễn Phương Hằng không phải là người đại diện pháp luật của công ty, người đại diện pháp luật mới sẽ có quyền điều động nhân sự để thay thế vị trí của bà Hằng, nhằm tiếp tục hoạt động mà không ảnh hưởng đến công ty. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật và bảo đảm sự ổn định của công ty.

Ai điều hành Đại Nam sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam? Ai điều hành Đại Nam sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam?

Công ty Đại Nam và thành tựu của họ

Công ty Cổ phần Đại Nam đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội. Được thành lập từ tháng 3 năm 1996, công ty đã nhanh chóng trở thành một trong những doanh nghiệp nổi tiếng tại Việt Nam. Nổi bật trong danh mục hoạt động của công ty là khu du lịch giải trí - tâm linh Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến và các khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2 và 3 tại tỉnh Bình Dương.

Công ty Đại Nam đã đóng góp một phần lớn vào ngân sách Nhà nước. Trong năm 2020, công ty đã đóng hơn 1.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tương đương 15% tổng nguồn thu từ đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Điều này cho thấy sự quan trọng của công ty và vai trò của họ trong sự phát triển kinh tế đất nước.

Kết luận

Việc bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam đã gây ra nhiều câu hỏi về tương lai của Công ty Cổ phần Đại Nam. Tuy nhiên, thông tin từ Phó Tổng Giám đốc và Luật sư cho thấy công ty vẫn tiếp tục hoạt động bình thường và các quy trình cần thiết đã được thực hiện để bổ sung người đại diện pháp luật.

Công ty Đại Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội và nguồn thu từ đất. Với vai trò của mình, công ty sẽ tiếp tục đóng góp cho đất nước và tiếp tục cung cấp các dịch vụ chất lượng cho khách hàng.

1