8 thoughts on “Ngữ pháp : Thêm LIKE sau Động Từ Giác Quan (Sense verbs), chúng có nghĩa gì? | ngu quan | Thông tin về nhà hàng mới cập nhật”

  1. Thầy ơi bài nào cũng hay và hữu dụng. Mình muốn lưu lai để học lần. Chép lại bằng tay nhiều quá! Có cách nào hay hơn xin T mách nước nhé. Đa tạ T. Mong T hồi âm

    Reply

Leave a Comment