Phật giáo: Một Tôn giáo với Sự Hiện Diện và Tưởng Niệm

CEO Hương Diana
Chư tôn giáo phẩm niêm hương cầu nguyện Phật giáo không chỉ là một tôn giáo, mà còn là một nền văn minh với sự hiện diện và tưởng niệm của những vị chư tôn...

Chư tôn giáo phẩm niêm hương cầu nguyện Chư tôn giáo phẩm niêm hương cầu nguyện

Phật giáo không chỉ là một tôn giáo, mà còn là một nền văn minh với sự hiện diện và tưởng niệm của những vị chư tôn giáo phẩm. Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP; Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.10.

Chư tôn đức Ni tưởng niệm Chư tôn đức Ni tưởng niệm

Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh cũng đã tổ chức buổi tưởng niệm với sự tham gia của nhiều chư tôn đức Ni tưởng niệm. Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban; Thượng tọa Thích Quảng Pháp, Chánh Thư ký; Đại đức Thích Nhuận Từ, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng; Đại đức Thích Tịnh Đức, Phó Thư ký; Thượng tọa Thích Chánh Lộc, Trưởng ban Kiểm soát; Ni trưởng Thích nữ Như Cương, Cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; chư tôn đức Tăng Ni các tự viện và Phật tử các đạo tràng đồng tham dự.

Đại đức Thích Bửu Đăng tác bạch cúng dường trai Tăng Đại đức Thích Bửu Đăng tác bạch cúng dường trai Tăng

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Bửu Đăng, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh, đã tác bạch cúng dường trai Tăng và đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm, nguyện học theo công hạnh của tôn sư. Chư tôn đức Tăng Ni đã thành kính thắp hương tưởng niệm, bày tỏ niềm kính tiếc một bậc thạch trụ tòng lâm và nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh ban đạo từ Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh ban đạo từ

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, người đã ban đạo từ, đã tán dương công đức của cố Hòa thượng Thích Minh Nhuận và nhắc nhở hàng môn đồ đệ tử phải tu hành tinh tấn, giữ gìn và phát triển ngôi chùa Long Vân để đền ơn thầy tổ. Hòa thượng Thích Minh Nhuận là một trong những vị Hòa thượng của dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41, ngài đã đóng góp không nhỏ cho Giáo hội, và an tường viên tịch vào ngày 10-8-Giáp Ngọ.

Bảo tháp cố Hòa thượng Thích Minh Nhuận trong khuôn viên chùa Long Vân Bảo tháp cố Hòa thượng Thích Minh Nhuận trong khuôn viên chùa Long Vân

Hòa thượng Thích Minh Nhuận đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Giáo hội và là một trong những người sáng lập GHPGVN. Tại buổi lễ tưởng niệm, chư tôn giáo phẩm Tăng Ni và Phật tử đã có dịp thắp hương tưởng niệm và tưởng nhớ công đức của cố Hòa thượng Thích Minh Nhuận.

Phật giáo không chỉ là một tôn giáo, mà còn là một nền văn minh với sự hiện diện và tưởng niệm của những vị chư tôn giáo phẩm. Nhờ những công đức và tâm hồn cao cả của những vị chư tôn giáo phẩm nhiệt thành, tình yêu thương và sự tôn trọng giữa các con người được lan tỏa và tạo dựng một xã hội văn minh, hòa bình và tử tế.

Ảnh:

  1. Chư tôn giáo phẩm niêm hương cầu nguyện
  2. Chư tôn đức Ni tưởng niệm
  3. Đại đức Thích Bửu Đăng tác bạch cúng dường trai Tăng
  4. Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh ban đạo từ
  5. Bảo tháp cố Hòa thượng Thích Minh Nhuận trong khuôn viên chùa Long Vân

Ảnh được cung cấp bởi vietheritage.com.vn

1