Xem thêm

UNWTO - Tổ chức Thúc đẩy và Phát triển Du lịch Toàn cầu

CEO Hương Diana
Du lịch đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và tạo cơ hội cho các quốc gia trên thế giới. Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) ra đời nhằm thúc...

Du lịch đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và tạo cơ hội cho các quốc gia trên thế giới. Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) ra đời nhằm thúc đẩy và phát triển du lịch toàn cầu, đồng thời giúp du lịch trở thành một ngành duy trì sự bền vững.

UNWTO là gì?

UNWTO là cơ quan chuyên trách của Liên hợp quốc, thành lập vào ngày 27/9/1970. Tổ chức này có tên gốc là World Tourism Organization, viết tắt là UNWTO. Mục tiêu của UNWTO là thúc đẩy phát triển du lịch và mang lại cơ hội du lịch cho mọi người trên thế giới. Đồng thời, UNWTO còn góp phần vào sự phát triển kinh tế, tăng cường hiểu biết và tôn trọng giữa các dân tộc và quốc gia.

unwto la gi UNWTO là cơ quan chuyên trách của Liên hợp quốc ra đời nhằm phát triển du lịch

Đại hội đồng và các ủy ban

UNWTO có trụ sở chính tại Madrid, Tây Ban Nha. Đại Hội đồng và các Ủy ban là cơ quan quan trọng của UNWTO, bao gồm:

  • Ủy ban khu vực châu Phi (CAF)
  • Ủy ban khu vực các nước châu Mỹ (CAM)
  • Ủy ban khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (CAP)
  • Ủy ban khu vực Nam Á (CSA)
  • Ủy ban khu vực châu Âu (CEU)
  • Ủy ban khu vực Trung Đông (CME)

Tài chính của UNWTO được đóng góp từ quỹ thu từ các nước thành viên và các nguồn tiếp nhận khác. Mức đóng góp phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế và tầm quan trọng về du lịch của từng nước thành viên.

Trụ sở chính của UNWTO nằm ở Madrid, Tây Ban Nha Trụ sở chính của UNWTO nằm ở Madrid, Tây Ban Nha

Các loại thành viên

UNWTO có 3 loại thành viên:

  • Thành viên chính thức: Mọi quốc gia có chủ quyền đều có thể trở thành thành viên chính thức.
  • Thành viên liên kết: Các lãnh thổ được quốc gia chủ quyền cho phép tham gia, các tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ hoặc phi chính phủ chuyên ngành du lịch và các doanh nghiệp hoặc hiệp hội liên quan.
  • Thành viên chi nhánh hoặc thành viên sáp nhập: Các tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ hoặc phi chính phủ chuyên ngành du lịch và các doanh nghiệp hoặc hiệp hội có thể là thành viên chi nhánh.

Hiện nay, UNWTO có 58 thành viên chính thức và 545 thành viên liên kết, bao gồm các tổ chức, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các vùng lãnh thổ. Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của UNWTO từ năm 1981, thuộc Ủy ban khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

Vai trò của UNWTO đối với du lịch Việt Nam và thế giới

UNWTO thực hiện nhiều hoạt động tích cực nhằm phát triển du lịch toàn cầu, bao gồm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch, nghiên cứu, thống kê du lịch, tổ chức hội nghị và hội thảo, thu thập và xử lý thông tin du lịch, quản lý du lịch và bảo vệ môi trường.

UNWTO đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng như Hiến chương du lịch, quy tắc ứng xử toàn cầu trong du lịch và các tuyên bố du lịch. Tổ chức này khuyến nghị Liên hợp quốc và các Chính phủ để tìm ra những giải pháp phù hợp cho việc phát triển du lịch.

UNWTO hỗ trợ Việt Nam trong việc thúc đẩy và phát triển du lịch UNWTO hỗ trợ Việt Nam trong việc thúc đẩy và phát triển du lịch

Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển du lịch, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế về chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và môi trường tự nhiên. UNWTO đã hỗ trợ Việt Nam trong việc quảng bá du lịch tới thế giới, đào tạo cán bộ chủ chốt trong ngành du lịch, cung cấp cơ sở dữ liệu và hỗ trợ nghiên cứu áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch.

Gần đây, UNWTO đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án như phát triển du lịch MICE tại TP.HCM năm 2004, phát triển du lịch làng nghề thí điểm tại làng mây tre đan Phú Vinh năm 2008, phát triển sản phẩm du lịch tại Hà Giang và Yên Bái năm 2010.

UNWTO đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và phát triển du lịch, mang lại lợi ích cho cả Việt Nam và thế giới. Tổ chức này luôn nỗ lực để du lịch trở thành một ngành phát triển bền vững và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người khám phá thế giới.

1