Xem thêm

Chùa Bà Tây Ninh: Nơi Linh Thiêng và Cầu Bình An, Tài Lộc, Tình Duyên

CEO Hương Diana
Hình ảnh: Cách khấn vái khi đi chùa Bà và một số lưu ý Cách mở đầu bài văn khấn chùa Bà Tây Ninh Phần mở đầu bài văn khấn chùa Bà Tây Ninh không...

Cách khấn vái khi đi chùa Bà và một số lưu ý Hình ảnh: Cách khấn vái khi đi chùa Bà và một số lưu ý

Cách mở đầu bài văn khấn chùa Bà Tây Ninh

Phần mở đầu bài văn khấn chùa Bà Tây Ninh không chỉ giới thiệu về bản thân và lý do đến chùa, mà còn thể hiện lòng thành kính và tôn trọng đối với các vị thần linh. Khi du khách đến lễ tại chùa Bà, nội dung mở đầu của bài văn khấn sẽ được điều chỉnh tuỳ thuộc vào từng ban thờ.

Đầu tiên, để biết ngôi chùa mình đang chiêm bái thờ vị thần nào, du khách cần xem bảng ghi tên vị thần được đặt dưới chân tượng trong chùa Bà. Ngoài tượng Bồ tát Quán Thế Âm ở sân chùa Bà, chùa còn thờ tượng Tiêu Diện ở tiền đường. Điện Phật là nơi thờ tượng đức Trung Tôn cùng chư Phật, Bồ Tát. Hai bên có bàn thờ tượng Bồ tát Đại Thế Chí và Quán Thế Âm Bồ tát.

Trước điện Phật, thờ tượng Tứ Thiên Vương và Hộ Pháp Vi Đà. Phía sau điện thờ Tổ sư Đạt Ma và các vị Tổ của chùa. Tầng trên của chùa là nơi thờ 3 vị Bồ tát: Bồ tát Di Lặc, Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ tát. Cùng với đó, Điện Bà là nơi thờ Linh Sơn Thánh Mẫu - người cai quản ngọn núi Bà Đen linh thiêng.

Tượng Bồ tát Quán Thế Âm uy nghiêm giữa sân chùa Bà Hình ảnh: Tượng Bồ tát Quán Thế Âm uy nghiêm giữa sân chùa Bà

Dưới đây là mẫu bài văn khấn Linh Sơn Thánh Mẫu núi Bà Đen tại chùa Bà:

Nam mô a di đà Phật! Tín chủ con thành tâm kính lạy đức hiệu Linh Sơn Thánh Mẫu. Kính lạy: • Đức Thế Tôn • Tiêu Diện Đại Sĩ • Tứ Thiên Vương • Hộ Pháp Vi Đà • Tổ sư Đạt Ma • Bồ tát Quán Thế Âm • Bồ Tát Đại Thế Chí • Bồ tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền Cùng mười phương Phật Chư Bồ Tát Thánh Hiền. Tín chủ con là ………………………………..tuổi…………..ngụ tại………. Tín chủ con nay sửa lễ tại Điện Bà (Tây Ninh). Xin chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái. Lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin, mong các Ngài ……………………………………………………………………………… 

Bài văn khấn Linh Sơn Thánh Mẫu tại chùa Bà Hình ảnh: Bài văn khấn Linh Sơn Thánh Mẫu tại chùa Bà

Lưu ý:

 • Sau câu "Nam mô a di đà Phật!", đối tượng được nhắc đến ở phần "Tín chủ chúng con thành tâm kính lạy…" sẽ tương ứng với vị ở ban thờ bạn đang đứng. Ví dụ: Bạn đang đứng ở ban Quan Thế Âm Bồ Tát thì cần xưng là "Tín chủ chúng con thành tâm kính lạy Quan Thế Âm Bồ Tát".
 • Tại phần "Kính lạy", du khách cần lạy các vị được thờ trong chùa Bà Tây Ninh (đã giới thiệu ở trên).

Cách đọc văn khấn chùa Bà Tây Ninh theo 4 mục đích khác nhau

Sau khi đã biết cách mở đầu một bài văn khấn chùa Bà, du khách tiếp tục xây dựng nội dung văn khấn tùy theo từng mục đích khác nhau. Có 4 mục đích phổ biến nhất là cầu sức khỏe, thi cử đỗ đạt, khấn ngày rằm và khai trương cửa hàng. Tùy theo từng mục đích mà du khách cần thỉnh vị thần chứng giám tương ứng. Dưới đây là một số bài khấn mẫu, mời bạn cùng tham khảo.

2.1. Cách đọc văn khấn cầu sức khỏe

Nếu muốn cầu về sức khỏe, bạn có thể thỉnh mời các vị như Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Phổ Hiền... chứng giám. Sau đây là mẫu văn khấn cầu sức khoẻ tại chùa Bà:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy) Con xin kính lạy Đức Phật, Đức Bồ Tát và các vị thần linh. Con tên là…. Địa chỉ… Con đến đây thành tâm cầu xin sự sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người. Con xin Đức Phật, Đức Bồ Tát và các vị thần linh ban cho chúng con một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Con xin Ngài giúp chúng con tránh xa mọi bệnh tật và tai ương. Con xin Đức Phật, Đức Bồ Tát và các vị thần linh cho chúng con biết cách bảo vệ sức khỏe của mình và của mọi người. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Văn khấn chùa Bà Tây Ninh cầu sức khỏe Hình ảnh: Văn khấn chùa Bà Tây Ninh cầu sức khỏe

2.2. Cách đọc văn khấn cầu thi cử đỗ đạt

Các sĩ tử, cán bộ công nhân viên chuẩn bị có kỳ thi quan trọng có thể thỉnh mời Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Đại Thế Chí chứng giám vì đây là hai vị tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ, giúp chúng sinh thoát khỏi vô minh. Mẫu bài văn khấn cầu thi cử đỗ đạt tại chùa Bà như sau:

Con Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy) Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, kính lạy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Đại Thế Chí chứng giám. Kính nguyện Phật Thánh chứng tâm thiện thần bảo hộ. Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ….. Tên con là …. Hữu duyên hữu ngộ Thánh độ chỉ đường, mà hôm nay nhằm ngày…. tháng ……..năm …., đệ tử được đem thân về hầu đê đầu bái yết cửa …….. linh từ. Con xin kêu thay cho… (nêu đầy đủ họ tên, phòng thi, số báo danh) được đỗ đạt trong kỳ thi sắp tới. Con nguyện noi gương sáng đức Thánh để tỏ rạng trí tâm chuyên cần sự học. Hữu sự con nguyện ngài khuông phù gia hộ - bật độ phù trì để con thi cử đỗ đạt qua kỳ thi là:​ Kỳ thi… (nêu tên kỳ thi), Nguyện xin ngài bồi hơi tiếp sức, gia lực hộ trì cho con Long Vân đạt hội, thẳng lối đường mây, công danh thỏa nguyện. Con chẳng dám quên công ân trời bể nhà ngài.​ Con là người trần mắt thịt, con ăn chưa sạch, bạch chưa thông còn nhiều lầm lỗi xin gia tiên nội ngoại và bà cô ông mãnh xá lú xá mế, xá lầm lỗi cho con, mở được cho con lội, mở lối cho con đi. Độ cho con được tâm cầu sở nguyện, như ý sở cầu, kỳ thi đỗ đạt như ý muốn. Con Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Văn khấn núi Bà Đen Tây Ninh cầu thi thử đỗ đạt Hình ảnh: Văn khấn núi Bà Đen Tây Ninh cầu thi thử đỗ đạt

2.3. Cách đọc văn khấn ngày Rằm

Vào dịp đặc biệt như ngày Rằm, bạn có thể thỉnh mời tất cả các vị trong chùa như Linh Sơn Thánh Mẫu, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát Phổ Hiền, Tổ sư Đạt Ma... thụ hưởng lễ vật và chứng giám cho mong ước của bạn. Dưới đây là mẫu văn khấn ngày Rằm mà bạn có thể tham khảo:

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy) Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ. Hôm nay là ngày Rằm tháng … năm … Tín chủ (chúng) con là ……………………………….. Ngụ tại: ……………………………….. thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con xin dốc lòng kính lễ: - Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương. - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà. - Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương. - Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. - Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát. Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ………………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…). Chúng con người phàm trần tục còn nhiều lỗi lầm. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, già trẻ trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cách khấn vái khi đi Chùa Bà ngày rằm Hình ảnh: Cách khấn vái khi đi Chùa Bà ngày rằm

2.4. Cách đọc văn khấn khai trương cửa hàng

Khi khai trương cửa hàng, ngoài việc cúng thần Tài, Thổ Địa, các vị tổ tiên và thần linh tại nhà, du khách có thể đến chùa Bà Tây Ninh thỉnh mời Linh Sơn Thánh Mẫu và Quan Âm Bồ Tát phù hộ cho việc làm ăn thuận lợi, buôn may bán đắt. Mẫu văn khấn thỉnh mời như sau:

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy) Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. Con kính lạy Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Linh Sơn Thánh Mẫu chứng giám. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………….. - Tuổi ……………… Hiện ở tại: ……………………………….. Hôm nay là ngày …. tháng …. năm ….., tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, lòng thành tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một gian hàng (cửa hàng, nhà xưởng, văn phòng…) tại ……………………………….. Tín chủ con là .………… (chức vụ của người khấn), nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh, phục vụ sinh hoạt. Chúng con chọn được ngày lành tháng tốt sắm sính lễ vật cáo yết Linh Sơn Thánh Mẫu cùng Bồ Tát Quán Thế Âm cúi mong soi xét. Các vị linh thiêng giáng hiện trước hương án, thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông, gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Bài cúng chùa Bà Tây Ninh khai trương cửa hàng Hình ảnh: Bài cúng chùa Bà Tây Ninh khai trương cửa hàng

Cách kết thúc bài văn khấn chùa Bà Tây Ninh

Cách kết thúc bài văn khấn khi đi núi Bà Đen cũng tương tự như cách mở đầu: Du khách đang đứng ở ban thờ vị nào thì thỉnh mời và lạy tạ người đó. Việc thỉnh mời ở phần kết nhằm mời các vị thần phụ hưởng lễ vật mà Phật tử dâng lên, còn việc lạy tạ thể hiện lòng biết ơn đối với các bậc thần linh đã lắng nghe tâm nguyện của mình. Sau đây là mẫu chung cho phần kết thúc bài văn khấn chùa Bà Tây Ninh:

Con xin thỉnh mời………………………….. Nay nhân ngày……………………………… Tín chủ con có Phù tửu, nhang, đăng, lễ…

Note: The original article includes images. These images have been kept in the article, but the image URLs have been removed as per the given instructions.

1